Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií

20. 04. 2015

Mgr. Iveta Molnárová
[iveta.molnarova@cvtisr.sk]

Entrepreneurs. Talent, Temperament and Opportunity

Entrepreneurs. Talent, Temperament and Opportunity
Bolton, Bill; Bogan, Thomson, John–Routledge:  Taylor & Francis Group, 2013. 352 s.

Podnikatelia, talent, temperament a príležitosť
Publikácia je rozdelená na dve základné časti. Prvá informuje o tom, čo prináša podnikanie ľuďom  a núti zamyslieť sa nad možnosťou podnikania z pohľadu ich podnikateľského potenciálu. Druhá časť prináša príbehy viac než 100 podnikateľov z rôznych oblastí.

Models of Opportunity

Models of Opportunity
George, Gerard; Bock, Adam J. – New York: Cambridge University  Press, 2012. 308 s.

Modely príležitostí
Podnikanie sa neustále mení. Cieľom publikácie je prezentovať podnikateľom niekoľko príkladov ako dosiahnuť vo svojej práci nečakané výsledky.

Smart Products, Smarter Services

Smart Products, Smarter Services
Cronin, Mary J. - New York: Cambridge University Press, 2010. 337 s.

Inteligentné výrobky, inteligentnejšie služby
Publikácia analyzuje vývoj inteligentných výrobkov a jej cieľom je pomôcť manažérom pochopiť ich dopad na spoločnú stratégiu, spotrebiteľa a konkurenciu.


 

The Business of Healthcare Innovation

The Business of Healthcare Innovation
Burns, Lawton Robert – New York: Cambridge University Press, 2012. 574 s.

Podnikanie v oblasti inovácií v zdravotníctve
Publikácia prináša rozsiahlu analýzu podnikateľských trendov pri výrobe v zdravotníckom priemysle. Ponúka prehľad inovácií, ktoré pomáhajú pri výrobe liečiv, biotechnológiách, zlepšení fungovania zdravotníckych zariadení atď.

Enterprise Information Systems

Enterprise Information Systems
Olson, L. David; Kesharwani, Subodh – World Scientific Publishing Co, 2010. 579 s.

Podnikové informačné systémy
Cieľom publikácie je poukázať na nevyhnutnosť neustáleho zlepšovania kvality informačných systémov v jednotlivých podnikoch.

Entrepreneurship, Snmall & Medium-Sized Enterprises and the Macroeconomy

 

Entrepreneurship, Small & Medium-Sized Enterprises and the Macroeconomy
Acs, Zoltan J.; Carlsson, Bo; Karlsson, Ch. – New York: Cambridge University Press, 2010. 405 s.

Podnikanie, malé a stredné podniky a makroekonomika
Publikácia skúma pozície nových firiem a podnikateľov v hospodárstve a prináša poznatky, na základe ktorých možno lepšie pochopiť makroekonomiku. Jednotlivé kapitoly vysvetľujú pozíciu podnikateľov v ekonomike, funkciu malých a stredných podnikov a dopady inovácií na zamestnanosť, produktivitu a hospodársky rast.

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií boli zakúpené v rámci projektu NITT SK. Kompletný zoznam publikácií nájdete na stránke NPTT .
Publikácie sú k dispozícii na prezenčné štúdium v študovni špeciálnej literatúry CVTI SR na 4. poschodí.

                 

 

 

 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK