Svetová výstava EXPO Miláno 2015

09. 06. 2015

Logo EXPO Miláno 2015

Svetová výstava EXPO 2015 sa takmer po piatich rokoch vracia opäť na európsky kontinent a bude dostupná aj pre slovenských návštevníkov. Hosťujúcim mestom pre rok 2015 bolo vybrané Miláno – mesto módy a kultúry, ktoré  bolo dejiskom  EXPO  ešte v roku 1906 s témou Doprava.

Jedným z najinovatívnejších prvkov výstavy EXPO Miláno 2015 je koncepčný prístup k jej téme „Uživiť planétu, energia pre život“ ("Feeding the planet, energy for life").

 Miláno

Motív tohto konceptu sa bude odrážať vo všetkých aktivitách súvisiacich s touto svetovou výstavou. Hoci ústrednou témou je výživa ľudstva, výstava sa zameriava aj na ciele s ňou súvisiace:

  • starostlivosť o životné prostredie, v ktorom žijeme, a o miesta na zemi, odkiaľ potraviny pochádzajú;
  • prirodzená biologická úloha zabezpečiť výživu nielen pre seba, ale aj pre ďalšie generácie s ohľadom na životné prostredie a jeho vývoj.

 Energia v inováciách

Prognózy dostupnosti zdrojov potravy pre ľudstvo v budúcnosti nie sú priaznivé. Dosiahnutie týchto základných cieľov bude výrazne ovplyvnené ľudským správaním a prístupom k životnému prostrediu a k starostlivosti o našu planétu, čo je veľkou výzvou stelesnenou v posolstve svetovej výstavy EXPO Miláno 2015.

Táto výstava bude veľkým javiskom, na ktorom sa môžu účinkujúce krajiny predstaviť v podobe inovatívnych riešení súvisiacich s výživou planéty a ľudstva a tiež s prístupom k životnému prostrediu.

Elitná zóna

Svetová výstava EXPO Miláno 2015 bude trvať od 1. mája do 31. októbra 2015, uskutoční sa na ploche nového výstaviska Rho-Pero v Miláne o rozlohe viac ako 1,1 mil. m2. Výstavisko bude križovať 35 m široká a 1,5 km dlhá ulica. Viac ako 140 oficiálnych účastníkov sa bude prezentovať samostatnými expozíciami na približne 70 % výstavného areálu alebo v tematicky zameraných deviatich tzv. „clusters“. Výstavný areál ďalej ponúkne návštevníkom 5 tematických častí a 10 korporátnych pavilónov.

slovenský pavilón

Očakávaných je viac ako 20 mil. návštevníkov a viac ako 1 miliarda online návštevníkov. Novinkou bude možnosť navštíviť EXPO Miláno 2015 aj v nočných hodinách a vychutnať si tak vizuálny a gurmánsky zážitok v novej dimenzii.

Slovenská expozícia

Pavilón Slovenska na EXPO Miláno 2015 je miestom, kde tisíce návštevníkov tejto najväčšej svetovej výstavy môžu spoznať krásu a energiu našej krajiny.

Dominantou relaxačného miesta v exteriéri expozície je energetický pylón. Tu si návštevník na chvíľu oddýchne, dobije energiu, posedí si na pohodlnom vaku a môže si nabiť aj svoj mobil, tablet alebo laptop.

V interiéri expozície je ukázaná rozmanitosť Slovenska. Jedinečné slovenské tradície ako ľudové hudobné nástroje, ornamenty a ďalšie sú predstavené cez atraktívne moderné plastiky slovenského umelca Tomáša Berku.

Slovenské hrady, zámky, múzeá a galérie ponúkajú všeličo od starovekých archeologických vykopávok až po pop-art Andyho Warhola. Energiu našej kultúry tu prezentujú diela súčasných umelcov rezonujúce s populárnym masovým umením Pop Artu. Veľkým ťahákom je aj praveký slovenský umelecký artefakt. 

Nekonečnú energiu Slovenska môžu návštevníci vnímať aj vďaka originálnym nápadom šikovných a odvážnych Slovákov, ktorí svojimi inovatívnymi produktmi a technológiami inšpirujú a menia k lepšiemu životy ľudí na celom svete.

Nachádza sa tu aj Sieň slávy aktuálne najúspešnejších a najobľúbenejších slovenských športovcov, ktorí svoju energiu neúnavne premieňajú na nové víťazstvá a rekordy.

Celková plocha slovenskej expozície je 1010 m2. Obsahovo je rozdelená na 2 základné časti: zóna pre dobitie energie a zóna prezentujúca energiu Slovenska a jeho rozmanitosť.

Pavilón sa podarilo umiestniť do exkluzívnej zóny: Slovensko tak sídli na lukratívnom mieste priamo vedľa pavilónov Japonska, Ruska a Kataru a v blízkosti Nemecka, Rakúska, USA, Monaka či usporiadateľského Talianska.

Zdroj text:
http://www.exposlovakia2015.sk/expo-2015/

Spracovala: MI

Uverejnila: JN

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ