Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Študenti skonštruovali automobil poháňaný solárnou energiou

11. 06. 2015

Vášeň pre moderné technické riešenia a pôsobivý dizajn sa spojili v jedinečnom projekte talentovaných slovenských študentov dvoch vysokých škôl. Vyvíjajú ultraľahké solárne vozidlo, ktoré má ambíciu štartovať na svetovo známych pretekoch naprieč celou Austráliou – World Solar Challenge.

Rôznorodosť prináša netradičné riešenia

Cieľom technikov zo Žilinskej univerzity v Žiline a dizajnérov z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je účasť na súťaži v Austrálii. Spolupráca študentov, pedagógov a firiem z praxe má však aj ďalší rozmer. Vzájomne užitočná spolupráca a predovšetkým idea dlhodobo udržateľného spôsobu dopravy je pre Solar Team Slovakia prioritou. Rozmanitosť poznatkov a skúseností je zárukou nových kreatívnych riešení, ktoré budú pre tím pridanou hodnotou nielen počas súťaže.

Forma sleduje funkciu, funkcia sleduje formu

Do projektu je zapojených 26 študentov z oboch vysokých škôl. Elektrotechnici, strojári a informatici zo Žilinskej univerzity v Žiline aplikujú pri konštruovaní ultraľahkého automobilu na solárny pohon pokročilé technické riešenia. „Momentálne sme v štádiu návrhu karosérie automobilu s inovatívnou kombináciou hliníka a uhlíkových vlákien. Ak chceme uspieť, musí byť vozidlo dostatočne bezpečné, ale zároveň ľahké a aerodynamické s čo najnižšou spotrebou elektrickej energie. Čaká ho 3 000 km trasa naprieč Austráliou, ktorú musí prekonať v čase približne 34 hodín,“ vysvetľuje Dr. Ing. Juraj Makarovič, MTD, hlavný iniciátor myšlienky projektu.

Príťažlivý a zároveň účelný vzhľad vozidla navrhujú študenti ateliéru Transport design na VŠVU. Traja študenti pod vedením doc. Kleina pracujú na dizajne vozidla, navrhujú koncepčné štúdie a realizáciu karosérie. Škola má technologické pracovisko a výborné podmienky na realizáciu modelov a prototypu. „Modelujeme spoločné neformálne prepojenie vysokých škôl rôzneho zamerania, čo je hlavným prínosom projektu a vzdelávacieho procesu,“ hovorí doc. Štefan Klein, akad. soch., vedúci ateliéru Transport design. 

Vizuálnu identitu projektu, vo všetkých jej úrovniach, určujú študenti Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU. Ich úlohou je vytvoriť stratégiu správneho pochopenia a vysvetlenia spoločnej práce na projekte. „Na polovicu našej planéty dopadne za jednu hodinu také množstvo slnečnej energie, ktoré dnes spotrebuje celá planéta za jeden rok. Po takejto informácii môžeme uveriť, že raz sa naučíme túto energiu získať a distribuovať prijateľným spôsobom. Aj toto sú prvé kroky, ktoré nás približujú k takému cieľu,“ hovorí doc. Pavel Choma, akad. mal., vedúci katedry. 

We have a dream... Move the sun!Jednotlivé zložky sa prirodzene ovplyvňujú a vytvárajú maximálne funkčný dopravný prostriedok s minimálnymi nárokmi na prírodné zdroje. „Ak dokážeme pohnúť Slnkom, teda efektívne využívať jeho energiu na fyzický pohyb, potom je cieľ súťaže štartom oveľa väčších vecí,“ uzatvára za Solar Team Slovakia Tereza Šufliarska a Lukáš Bartoš z VŠVU.

Parametre:
max. dĺžka: 4,3 m, max. šírka: 1,8 m
max. plocha slnečných panelov: 6 m2
maximálna rýchlosť 135 km/h
maximálny denný dojazd: 850 km
cena energie na 100 km: 0,08 eura
výkon motora potrebný pri 100 km/h: 1,6 kW
špičkový výkon motora: 12 kW.

Kontakty:
Dr. Ing. Juraj Makarovič, MTD
Katedra výkonových elektrotechnických systémov
Žilinská univerzita v Žiline
tel.: +421 41 513 2274
Juraj.Makarovič@fel.uniza.sk

Ing. Katarína Géčová
Referent PR
Oddelenie medzinárodných vzťahov a styku s verejnosťou
Žilinská univerzita v Žiline
tel.: +421 908 928 432
gecova@uniza.sk

Mgr. Nina de Gelder
Prorektorka
PR manažérka
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
tel.: +421 2 594 285 17, klapka: 417
pr@vsvu.sk

Projekt podporujú:

Žilinská univerzita v Žiline je moderná vysoká škola univerzitného typu s bohatou tradíciou. Na siedmich fakultách (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta bezpečnostného inžinierstva a Fakulta humanitných vied) aktuálne vzdeláva 10 000 študentov spolu v 225 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Na Žilinskej univerzite v Žiline úspešne ukončilo štúdium doteraz viac ako 70 000 absolventov, z toho 2 000 zahraničných. Na univerzite pôsobí 1 500 zamestnancov, z toho 650 vysokoškolských učiteľov. Svojou viac ako šesťdesiatročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore, a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou a zahraničnou aktivitou.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je najstaršou vzdelávacou inštitúciou umeleckého zamerania na Slovensku so špecializáciou na výtvarné umenie, dizajn, architektúru, reštaurovanie a dejiny a teóriu výtvarného umenia a architektúry. Prístupy a metódy vzdelávania na tejto škole prešli viacerými premenami, ktoré v jednotlivých obdobiach jej existencie výrazne poznačili spôsob umeleckého myslenia a autorského prístupu študentov, pedagógov, ale aj umelcov pôsobiacich mimo akademickej pôdy. Popri existencii ďalších umeleckých vysokoškolských pracovísk, ktoré na Slovensku vznikli, VŠVU je kľúčovou vzdelávacou inštitúciou, ktorá formuje povahu domácej umeleckej scény a vizuálneho umenia, no rovnako prostredníctvom svojich absolventov určuje aj charakter populárnej kultúry určenej pre široké publikum.

Vybrané z tlačovej správy Žilinskej univerzity v Žiline a VŠVU v Bratislave, 13. apríl 2015.

Zdroj:
http://fel.uniza.sk/index.php?option=com_k2&view=item&id=429:%9Atudenti-sa-spojili

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK