Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

STU otvorila nové centrum aplikovaného výskumu pre oblasť polymérov

11. 06. 2015

Logo STU

Unikátny vynález biodegradovateľných plastov z obnoviteľných materiálov zaujal verejnosť a pritiahol firmy. Tie chcú objav vedcov využiť vo výrobe.

Slovenská technická univerzita v Bratislave teraz robí ďalší krok. Vo štvrtok 18. júna 2015 slávnostne otvorila nové Centrum aplikovaného výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov.

Centrum vzniklo na základe spolupráce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave s komerčnou sférou a kúpu prístrojov finančne podporila ASFEU – Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (v rámci projektu Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov).
Vďaka prístrojovému vybaveniu ide o špičkové pracovisko v oblasti technológií spracovania plastov. Najmodernejšie prístroje umožňujú tiež testovanie vlastností nových materiálov a hodnotenie ich štruktúry. Hlavným zameraním centra je výskum a vývoj nových polymérnych materiálov a prenos technológií z laboratória do priemyselnej praxe.

Centrum aplikovaného výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov

Aktuálne tu vedci spolu s podnikmi hľadajú využitie unikátneho vynálezu  biodegradovateľných plastov v praxi. Vynález vznikol na pôde spoločného pracoviska STU a Ústavu polymérov SAV, teraz sa uchádza o slovenský a svetový patent.

Základom výroby bioplastov sú dve zložky – kyselina polymliečna, ktorá sa vyrába zo škrobu, a polyhydroxybutyrát – rovnako biomateriál, produkovaný baktériami. Stačí baktériám poskytnúť ako živinu cukor. Vďaka tomuto zloženiu sú bioplasty absolútne odbúrateľné v prírode. Na komposte sa rozložia na biomasu, vodu a CO2.  Ani posledné nie je pre životné prostredie problém, pretože rastliny, ako kukurica, z ktorej získame škrob, alebo cukrová trstina, potrebujú pre svoj rast práve CO2.

Centrum aplikovaného výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov

V spolupráci s podnikateľskou sférou v centre testujeme využitie nového plastu vo väčších objemoch v poloprevádzkovej výrobe. Súčasťou centra je aj linka, ktorá simuluje podmienky výroby ekologických materiálov pre obaly vo väčších objemochAktuálne overujeme  využitie bioplastov  pri 3D tlači v zdravotníctve, ale aj ako obalov na potraviny, lieky, fľaše a iné produkty,“ vysvetľuje Pavel Alexy z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.

Centrum aplikovaného výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov

Okrem zamerania na ekologické riešenia polymérnych výrobkov z bioplastov, bude centrum poskytovať technické a odborné služby a poradenstvo širokému spektru spracovateľov plastov. Analytické a skúšobné metódy dostupné v centre spolu s kvalifikovaným personálom môžu spracovateľom a výrobcom pomôcť efektívne zlepšovať technologické procesy v podnikoch. Centrum  bude k dispozícií aj výskumným a vývojovým organizáciám, ktorým môže uľahčiť zapojenie do národných a medzinárodných projektov v oblasti polymérnej chémie a technológie. V neposlednom rade bude centrum slúžiť pre vzdelávanie odborníkov v oblasti technológie spracovania polymérov.

Centrum aplikovaného výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov

STU otvorila centrum v Nitre na Krškanskej ceste 21. Záujemcovia o služby centra sa môžu obrátiť na Pavla Alexyho z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Tlačová správa STU, 18. 6. 2015

Kontakt pre médiá:

Andrea Settey Hajdúchová
manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave
andrea.hajduchova@stuba.sk           
www.stuba.sk


Pavel Alexy
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
pavol.alexy@stuba.sk           
www.fchpt.stuba.sk


(MI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK