Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Slávnostné ocenenie osobností vedy a techniky: Vedec roka SR 2014

25. 06. 2015

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností zorganizovali 18. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov – Vedec roka SR. Tento ročník sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.

Hostia a organizátori na slávnostnom oceňovaní súťaže Vedec roka SR 2014Hostia a organizátori na slávnostnom oceňovaní súťaže Vedec roka SR 2014

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Vedec roka SR 2014 sa uskutočnilo dňa 12. 5. 2015 o 10.00 hod. v koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave. Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnil prezident SR Andrej Kiska,  štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romana Kanovská, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík,  DrSc., a prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING. Hodnotiacu komisiu viedla podpredsedníčka SAV RNDr. Eva Majková, DrSc.

prezident SR Andrej Kiska

Prezident SR Andrej Kiska v úvodnom príhovore, okrem iného, povedal: „Bez kvalitného výskumu by nebolo dobrých inovatívnych nápadov a riešení pre naše každodenné individuálne starosti, ale aj pre veľké a ťažké spoločenské výzvy a problémy. Na druhej strane, táto nevyhnutnosť pripomínať si, akí dôležití sú pre nás špičkoví vedci a výskumníci, hovorí aj o tom, že na to štát a naša spoločnosť často zabúda." Ďalej uviedol: „Stretávam sa s vedcami, počúvam vaše názory a návrhy a ako prezident často upozorňujem na problémy, ktoré musí naša krajina v tejto oblasti riešiť, napríklad rozumnejšie a lepšie financovanie vedy a výskumu z verejných zdrojov, podpora súkromných investícií v oblasti inovácií, lepšie prepojenie výskumu s praxou, fungujúci právny rámec na ochranu duševného vlastníctva, nehovoriac o kvalitnom vzdelávaní našich detí. Sú to problémy, ktorým sa musíme postaviť čelom nie o päť, o desať rokov, ale dnes."

V závere svojho vystúpenia prezident SR zdôraznil: „Slovensko potrebuje úspešné príbehy, ako sú tie vaše. Potrebujeme vaše odhodlanie neuspokojiť sa s tým čo je, s tým čo máme, s tým čo dnes vieme a dokážeme, vašu úlohu klásť si ťažké otázky a poctivo hľadať pravdivé, hoci často komplikované odpovede, vašu ochotu argumentovať, dokazovať, oddeľovať pravdu od nepravdy a schopnosť využívať to najcennejšie, čo na Slovensku máme – ľudskú tvorivosť, šikovnosť a vynachádzavosť." Oceneným poďakoval a zaželal im veľa úspechov v práci.

Ocenení vedci, zľava: Ľubomír Švorc, Pavol Miškovský, Lucia Kučerová, Fedor Gömöry, Sergej Hloch

Ocenení vedci, zľava: Ľubomír Švorc, Pavol Miškovský, Lucia Kučerová, Fedor Gömöry, Sergej Hloch 

                                      Ocenenia

Osobnosti vedy a techniky získali ocenenia za rok 2014 v nasledujúcich kategóriách:

Vedec roka SR

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

Elektrotechnický ústav, Slovenská akadémia vied

Za výskum vedúci k novým poznatkom o správaní kompozitov supravodič / feromagnetikum v jednosmerných a striedavých magnetických poliach.

Vedkyňa roka SR

Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

Ústav experimentálnej onkológie, Slovenská akadémia vied

Za výsledky vo výskume vlastností nádorových kmeňových buniek a bunkovej terapii agresívnych ľudských metastatických nádorov.

Osobnosť roka v oblasti technológií

doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.

Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach

Za vynikajúce výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektov výskumu technológie vodného prúdu a mimoriadny prínos pre interdisciplinárnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu v oblasti progresívnych výrobných technológií. 

Osobnosť roka v programoch EÚ

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Za významný podiel na príprave a koordinácii úspešného projektu 7. RP EÚ získaného na Slovensku (Fostering excellence in multiscale cell imaging) v pozícii zodpovedného riešiteľa a za významný podiel na zapojení sa Slovenska do paneurópskej siete pre biologické zobrazovanie – EuroBioImaging. 

Mladá osobnosť vedy

doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Za vysokú vedeckovýskumnú a publikačnú aktivitu v oblasti elektrotechnickej charakterizácie biologicky aktívnych látok a využitia nových elektródových materiálov v klinickej, environmentálnej a potravinárskej stopovej analýze.

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže sa zúčastnili aj partneri podujatia, ktorými boli spoločnosti: SVOP, Datalan, INFOkey.sk a Bayer. Mediálnymi partnermi Vedca roka SR 2014 boli RTVS, Quark, Parlamentný kuriér, science.sk, Televízia Z, teraz.sk, TASR a VAT – magazín o vede a technike.

Dizajn tohtoročného ocenenia navrhol študent Jakub Masár z Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Viac informácií o podujatí Vedec roka SR 2014 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: CVTI SR

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK