Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Príprava Stratégie zameranej na budovanie kapacít pre odborníkov v oblasti transferu technológií

04. 05. 2015

Logo Európskej komisieExpertná skupina projektu PROGRESS-TT pripravuje stratégiu zameranú na budovanie kapacít pre odborníkov v oblasti transferu technológií

Šestnásť odborníkov v oblasti TT sa v máji 2015 stretlo na jednodňovom pracovnom seminári, ktorý bol zorganizovaný v rámci projektu PROGRESS-TT v Bruseli. Diskutovali o obsahu paneurópskej stratégie, zameranej na budovanie kapacít pre odborníkov z oblasti transferu technológií – Capacity Building Strategy (CBS)  for Technology Transfer Proffessionals .

Cieľom stratégie je pomáhať budovať kapacity v rámci úradov pre transfer technológií s najväčším potenciálom rastu a podpora všetkých zainteresovaných do rozhodovacieho procesu v oblasti transferu technológií  pri implementácii stratégií  komercializácie pre ich organizácie.

PROGRESS  – TT – Public Research Organisation GRowing Europe through best practice SolutionS  for Technology Transfer – je trojročná iniciatíva, financovaná na základe programu Európskej komisie Horizont 2020.

Konzorcium projektu, ktoré vedie spoločnosť Pera Consulting  Ltd. (Veľká Británia) spája devať vysokokvalifikovaných zástupcov z oblasti TT. Sú to: ASTP-Proton, DSM Nutritional Products, Fraunhofr MOEZ, Knowledge Innovation Market, MLTO Technology, Philips Intellectual Property & Standards, University of Bologna VTT Ventures.

Zdroj:  CORDIS: http://cordis.europa.eu/news/rcn/123876_de.html

(IM)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK