Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ovládanie elektrických invalidných vozíkov pomocou myšlienok

16. 07. 2015

Logo STUPredstavujeme vám projekt Think and GO, ktorý je zameraný  na podporu vzdelávania vysokoškolských študentov, najmä výskumnej skupiny Minerva, pozostávajúcej z najlepších študentov Slovenskej technickej univerzity, v ktorej sa študenti pod vedením doc. Dr. Ing. Maximiliána Strémyho a pod  záštitou prorektora STU Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka venujú najnovším trendom a výskumným úlohám z oblasti aplikovanej informatiky a automatizácie v rôznych oblastiach uplatnenia.

Primárnym cieľom tohto projektu je návrh a vývoj integrovaného systému riadenia elektrického vozíka pre HealhCare systémy a nemocnice, pričom samotné ovládanie bude realizované bezdotykovo – pomocou myšlienok pacienta, prípadne obslužného personálu, presnejšie jeho mozgovou aktivitou a zmenou elektrického potenciálu.

invalidný vozík

Hlavným prínosom tohto projektu je možnosť bezdotykového riadenia mobilných elektrických vozíkov s využitím moderných technológií a myšlienok človeka čo si nájde uplatnenie  najmä v nemocniciach, HealthCare zariadeniach či domovoch sociálnej starostlivosti. Pacienti s telesný postihnutím, po operácii alebo s pohybovým obmedzením budú môcť ovládať svoj vozík len pomyslením na smer pohybu, prípadne pohybom hlavy v danom smere. Jediným manuálnym bezpečnostným prvkom bude tlačidlo stop.

Projekt  Think and GO je určený najmä ľuďom s pohybovým obmedzením. Pomocou zariadenia EPOC, ktoré sníma mozgovú aktivitu budú ľudia schopní ovládať sami elektrický vozík.

Podporte študentov z MTF STU, ktorí sa zapojili do súťaže s vlastným projektom „Think and GO!“ a hlasujte na stránke Nadácia Slovenskej sporiteľne


Zdroj:

http://www.space.sk/vsprojekty/?detail&p=think-and-go

(MI)

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK