Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Jarná ITAPA: Úspešné startupy nebudú musieť odchádzať do USA

04. 05. 2015

Logo EuractivVznik jednotného digitálneho trhu EÚ je príležitosťou pre ekonomiku tiež preto, že najúspešnejšie mladé firmy budú mať dostatok priestoru na rast na svojom domácom trhu.

„V Európskej únii nemáme jednotný trh, ale máme spleť 28 národných trhov,“ hovorí vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek. Spoločný digitálny trh má znamenať kvalitnejšie tovary a služby, ich väčší výber, ale aj 415 miliárd eur ročne a státisíce nových pracovných miest.

Peter Weber z IT Asociácie Slovenska na konferencii Jarná ITAPA 2015 povedal, že „obrovský americký trh poháňa americké firmy a americkú ekonomiku spôsobom, ktorému nevieme celkom čeliť.“ Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. Aj preto jeden z troch pilierov stratégie pre jednotný digitálny trh EÚ zamerala na maximalizáciu rastového potenciálu hospodárstva.

Členským štátom EÚ niekedy chýbala politická vôľa prekonávať bariéry, uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Peter Javorčík. Dnes naznačil, že digitálna ekonomika sa môže stať jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Účastníci konferencie spomenuli viaceré oblasti, kde bude mať vytvorenie jednotného trhu veľký význam. Geografické blokovanie je podľa Dušana Chreneka „prax, ktorá by v 21. storočí nemala existovať“. Hranice však odolávajú aj inde.

Zakladateľ internetového kníhkupectva Martinus.sk Michal Meško poukázal na problémy, ktoré jeho spoločnosť zažívala pri vzniku českej pobočky. „Každý zákazník je iný, práve preto by tie bariéry a byrokratické prekážky zo strany regulátorov mali byť čo najmenšie,“ myslí si Meško.

Vytvoriť startupový ekosystém

S témou vytvárania jednotného trhu pre digitálne technológie je úzko spätá aj otázka podpory startupov. Vláda v stredu prijatie takto zameranej koncepcie oddialila o týždeň.

Štátny tajomník ministerstva financií Vazil Hudák na ITAPE upozornil na pripravované vytvorenie Národného podnikateľského centra, ktoré bude koordinovať Slovak Business Agency. Rezort financií chce v Londýne zriadiť aj slovenský Startup house a štát má záujem o prepojenie digitálnej agendy ministerstiev prostredníctvom koordinačného výboru pre digitálny trh, v ktorom by mali byť tiež zástupcovia podnikateľského sveta.

„Paradoxom každého úspešného startupu zo Slovenska je, že v momente, keď sa stáva úspešným alebo má ambíciu stať sa úspešným, musí odísť do Slovenska,“ zdôraznil zástupca spoločnosti Neulogy Peter Gažík. Obmedzenosť priestoru a inak nastavené podmienky v každej krajine únie ich preto nútia expandovať na americký trh.

Jednotný digitálny trh predstavuje možnosť pre slovenské startupy ako nejsť do USA, verí šéfka Slovenskej aliancie pre internetovú ekonomiku (SAPIE) Petra Dzurovčinová.

„Slovensko je ideálny testovací trh. 5,5 milióna zákazníkov je výborný priestor vyskúšať, či je o produkt záujem. Následne firmy musia odísť na väčší trh a jednotný digitálny trh im práve umožní zostať v Európe,“ vysvetlila. Podľa nej je to však príležitosť na vytvorenie väčších spoločností, s väčšou pridanou hodnotou, ktoré budú viesť ekonomiku.

Zdroj:
http://www.euractiv.sk/lisabonska-strategia/clanok/jarna-itapa-uspesne-startupy-nebudu-musiet-odchadzat-do-usa-023730

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK