Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IT Akadémia softvérového vývoja – nová príležitosť pre študentov

30. 04. 2015

Logo SPŠE PrešovIT Akadémia softvérového vývoja: Nová príležitosť štúdia pre študentov z východného Slovenska s následnou istotou práce! Absolventi stredných škôl majú novú možnosť štúdia. Po ukončení štúdia ich zamestná košická IT firma GlobalLogic Slovakia, s. r. o.

Košice 16. 3. 2015: Pobočka americkej IT firmy GlobalLogic so sídlom v Košiciach v spolupráci s košickou Súkromnou strednou odbornou školou sídliacou na Dneperskej ulici a Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Prešove pripravili projekt štúdia na IT Akadémii softvérového vývoja (SOVY). Je určený pre študentov stredných škôl, ktorí sa nerozhodli uchádzať o štúdium na vysokej škole, ale by sa chceli ďalej vzdelávať v oblasti IT.

Cieľom projektu je ponúknuť študentom alternatívu k vysokej škole, ako aj možnosť vedomostne a prakticky ich pripraviť na prácu v IT sektore. Úspešní študenti v priebehu tretieho ročníka získajú možnosť pracovať u partnera celého projektu – spoločnosti GlobalLogic Slovakia, s. r. o. Dochádza tak k spájaniu dvadsaťročných pedagogických skúseností zriaďovateľa školy a ambiciózneho plánu rozvoja košickej IT firmy, ktorého cieľom je pripraviť žiakov na prácu na zaujímavých projektoch GlobalLogic Slovakia, s. r. o.

„Chceli by sme, aby šikovní mladí ľudia zostali na východnom Slovensku. Ďalej sa rozvíjali, ale aj aby si tu našli zaujímavú a dobre platenú prácu. Preto vznikol projekt IT Akadémie softvérového vývoja, ktorého sme partnermi. Po skončení štúdia radi privítame šikovných študentov vo svojich radoch,“ konštatuje Marek Antal zo spoločnosti GlobalLogic.

Prihlásiť sa do  IT Akadémie softvérového vývoja je veľmi jednoduché. Stačí si otvoriť webovú stránku projektu http://www.akademiasovy.sk/, vyplniť prihlášku a poslať. Presný termín augustových pohovorov s kandidátmi bude oznámený mailom alebo telefonicky. Tento rok organizátori plánujú prijať 50 študentov.

Trojročné štúdium bude ukončené absolventskou skúškou a udelením titulu diplomovaný špecialista IT. Základom vzdelávacieho programu IT Akadémie SOVY je poskytnúť každému žiakovi možnosť rozvíjať kľúčové kompetencie prostredníctvom rozvoja komunikácie v anglickom jazyku, osvojením si odborných vedomostí a schopností z oblasti IT a tímovej práce – dôležitého predpokladu uplatnenia sa v praxi. Vzdelávanie bude interaktívne a bude prebiehať v učebniach, kde bude mať každý žiak k dispozícií vlastný počítač, a praktická časť bude založená na reálnych projektoch firmy GlobalLogic. Novovytvorené a inovované učebné materiály budú pre žiakov dostupné v digitálnej podobe, čím sa zabezpečí nielen ich výborná dostupnosť pre súčasných, ale aj pre všetkých budúcich žiakov. Projekt IT Akademie SOVY vychádza zo skutočnosti, že košické IT firmy majú záujem zamestnávať vzdelaných a schopných mladých ľudí, avšak vedomosti a zručnosti tejto skupiny mnohokrát nespĺňajú ich požiadavky. Potenciálna a perspektívna pracovná sila tak končí na úrade práce a postupne stráca reálne možnosti uplatniť sa na trhu práce. Základom úspechu projektu je úzka spolupráca a komunikácia IT firmy GlobalLogic Slovakia, s. r. o. a súkromných stredných škôl s mladými ľuďmi, s cieľom získať ich na štúdium a následne im ponúknuť finančne dobre ohodnotenú prácu v IT firme.

GlobalLogic
Spoločnosť GlobalLogic patrí k lídrom v oblasti softvérového výskumu a vývoja, správy systémov a poskytuje služby týkajúce sa inovácií produktového inžinierstva, "content" manažmentu prostredníctvom svojich vývojových a dizajnových centier v rámci Spojených štátov amerických, Spojeného kráľovstva, Argentíny, Slovenska, Ukrajiny, Izraela, Indie a Číny. Zo svojej centrály v USA riadi spoločnosť dizajnové a inžinierske centrá po celom svete. Ročne dodáva viac než 1 500 projektov, pričom ročný obrat firmy dosahuje približne 250 mil. USD.

Zdroj:

Tlačová správa

Uverejnila: MI

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK