Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Inovácie pre prax

12. 06. 2015

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. v pondelok 30. marca 2015 prezentoval univerzitu na panelovej diskusii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory s názvom Inovácie pre prax.

účastníci stretnutia

Na podujatí boli prezentované moderné riešenia súčasného trendu prenosu inovačných technologických riešení z akademickej sféry do podnikového sektora, pričom účastníkov najviac zaujala diskusia o rôznych platformách centier transferu technológií do praxe.

O nástrojoch prenosu odbornosti do praxe Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne informoval účastníkov diskusie rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. prostredníctvom strategického zámeru budovania CENTRATECHU – Centra transferu technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Novovybudované centrum zabezpečuje komplexný proces transferu know-how, optimalizovaných výrobných a produkčných postupov v oblasti aplikovaného výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne do výrobnej sféry.

Hlavnými prioritami centra sú pomoc pri vyhľadávaní partnerov a investorov z priemyselného a podnikateľského prostredia a prevádzkovania spin-off spoločností. CENTRATECH zabezpečuje širokú škálu služieb v oblasti vyhľadávania, triedenia, riadenia, ako aj zhodnocovania inovačného potenciálu a ochrany výsledkov duševného vlastníctva.  

Tlačová správa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Logo Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zdroj a fotozdroj:

http://tnuni.sk/aktuality/inovacie-pre-prax/63c6b2e706a58c3200d3ff107e14cb7d/

 (MI)

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK