Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ing. Darina Kyliánová

08. 07. 2015

Vážení čitatelia,

blíži sa čas letných dovoleniek a my vám k vášmu pobytu v prírode a pri vode  ponúkame ďalšie číslo časopisu Transfer technológií bulletin. Toto vydanie obsahuje štandardné rubriky a  aktuálne témy zamerané na tri významné oblasti:  program COST (European Cooperation in Science and Technology),  Svetový deň duševného vlastníctva  a Ocenenie  „Vedec roka SR 2014“.

Program COST (European Cooperation in Science and Technology) je nástroj podporujúci európsku spoluprácu vo vede a technológiách, umožňujúci koordináciu národne financovaného výskumu na európskej úrovni. Prináša úsporu finančných prostriedkov na európsky výskum a vedie k otvoreniu európskeho výskumného priestoru pre celosvetovú spoluprácu. COST je užitočným rámcom, vďaka ktorému si môžu slovenskí výskumníci vytvárať partnerstvá s inými výskumníkmi, a takto sa úspešne vo forme konzorcií zapájať do európskych projektov.

K zvyšovaniu povedomia o ochrane tvorivých výsledkov našich vedcov a umelcov slúžia aj podujatia, ktoré sú každoročne organizované v rámci Svetového dňa duševného vlastníctva. CVTI SR bolo v tomto roku spoluorganizátorom odbornej konferencie s názvom „Podnikanie v medzinárodnom kontexte“. S priebehom tohto podujatia sa podrobnejšie zoznámite  v jednej z aktuálnych tém.

Pochopili sme, že najlepší spôsob, akým môžeme konkurovať, je nadanie ľudí. Je potrebné pripomínať si, akí dôležití sú pre nás špičkoví vedci. Bez kvalitného výskumu by nebolo dobrých inovatívnych nápadov a riešení. Výsledky, ktoré naši vedci dosiahli, ocenil aj najvyšší predstaviteľ štátu. Kto získal ocenenie a v akom odbore sa dozviete zo stránok nášho časopisu.

Zaujímavé čítanie prinášajú aj ďalšie články v rámci pravidelných rubrík TTb. Ide napr. o rozhovor s profesorom Pudišom z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý sa zaoberá fotonikou. Rok 2015 je Medzinárodný rok svetla a fotonika je novým odborom z oblasti svetelných technológií.

Ďalej by sme chceli upútať vašu pozornosť témou: „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Ide o národný projekt orientovaný na študentov všetkých troch stupňov vysokých škôl, študujúcich dennou formou. Týka sa  vysokých škôl pôsobiacich na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, t. j. univerzít v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.

Slovensko je malá krajina, bez nálezísk nerastného bohatstva, a preto našou devízou, ako obstáť v konkurenčnom boji, musia byť inovácie. Investovať do inovácií sa podnikom vyplatí. A to i napriek tomu, že niekedy je potrebné si na výsledky dlhšiu dobu počkať. Podniky musia objaviť, čo si trh žiada. To je vlastne úloha inovácií – nové produkty – nové riešenia. Vďaka inováciám sa zvýši obrat, zisk i zamestnanosť. A tak sa pomôže nášmu hospodárstvu.

Veľmi dôležitá je aj samotná popularizácia slovenskej vedy. Nemalo by sa to podceňovať. Verejnosť a aj politikov treba  zaujať spôsobom, ktorý je pre nich zrozumiteľný. Je potrebné, aby aj ľudia z iného ako vedeckého prostredia boli informovaní, na čom slovenskí vedci pracujú.

Veríme, že aj pričinením nášho časopisu pomáhame popularizovať výsledky našich vedcov z akademickej i vysokoškolskej oblasti.

Sme presvedčení, že aj v čase letných dovoleniek vás obsah nášho časopisu zaujme a že si nájdete čas na jeho prečítanie.

Prajeme vám pekné slnečné leto.

Ing. Darina Kyliánová,
predsedníčka redakčnej rady TTb

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK