Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Searching for brains

30. 04. 2015
Print    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Video

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Supporting research in Slovakia / The project is funded by the EU
National infrastructure for supporting technology transfer in Slovakia – NITT SK