Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Cena TECHFÓRUM pre študentov Fakulty špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne

17. 07. 2015

Logo Trenčianskej univerzity Alexandra DubčekaŠtudenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne reprezentovali univerzitu na 22. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre s Terénnym pásovým vozidlom na elektrický pohon. Ich inovačný vynález púta pozornosť odbornej i širokej verejnosti.

Nadaní konštruktéri Daniel SiekelaDominik Malec a Miroslav Bartoš po dokončení svojho vynálezu zožali úspech na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu, keď predstavili svoju konštruktérsku novinku odbornej verejnosti a v silnej konkurencii 14 fakúlt z deviatich vysokých škôl získali cenu veľtrhu TECHFÓRUM 2015.

ocenení vedci

Zľava: J. Habánik, D. Siekela, D. Malec, M. Bartoš, J. Kasala

„Záujem o naše terénne vozidlo je veľký, pristavujú sa u nás odborníci a pýtajú sa na ďalší vývoj. Ponúkajú nám odbornú pomoc pri rozvoji projektu,“ povedal Daniel Siekela.

Pri vývoji využili študenti hlavne nadobudnuté znalosti zo štúdia a cenné poznatky z predmetov špeciálna strojárska technika, údržba špeciálnej mobilnej techniky, mechanika, elektronika, technológia výroby, montáže, materiály, ale aj počítačom podporované 3D modelovanie.

 „Chceli by sme sa hlavne poďakovať podpore našich pedagógov, ktorí to niekedy s nami nemali ľahké a taktiež rektorovi univerzity, doc. Ing. Jozefovi Habánikovi, PhD. a dekanovi fakulty Ing. Jozefovi Kasalovi, PhD, dodal Dominik Malec.

Terénne pásové vozidlo na elektrický pohon

Terénne pásové vozidlo na elektrický pohon na 22. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre

Mladí konštruktéri získali na tento projekt finančnú podporu vo výške 5 000 EUR od žilinskej automobilky v súťaži KIA Innovation Award. Vzniklo tak plne funkčné vozidlo najmä pre jazdu v ťažkom teréne, ktoré má dva elektromotory s pružne upravovateľným výkonom a nie je ovládané mechanicky, ale elektricky.

„Pridaním elektrického pohonu sme upravili podvozok tak, aby uloženie tlmičov s dorazovým mechanizmom obmedzovalo pohyb pojazdných kolies a zároveň udržiavalo stabilitu pri akcelerácii. Medzi riadením a podvozkom nie je mechanická väzba, jazda je ovládaná plne elektricky,“ vysvetlil Miroslav Bartoš inováciu ich konštruktérskej novinky.

22. 5. 2015

Zdroj: Fakulta špeciálnej techniky TUNAD

(MB)

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK