2/2015

Svetová výstava EXPO 2015 sa takmer po piatich rokoch vracia opäť na európsky kontinent a bude dostupná aj pre slovenských návštevníkov. Hosťujúcim mestom pre rok 2015 sa vybralo Miláno – mesto módy a kultúry, ktoré  bolo dejiskom  EXPA  ešte v roku 1906 s témou Doprava.

Celý článok

Tlač

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ