Žilinská univerzita bude mať súčasne vedecký park aj výskumné centrum

09. 02. 2015

Logo Rádia Regina

(12. 01. 2015; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 9/14; Dagmar Úradníková, Martina Bodnárová)

Martina Bodnárová, moderátorka RTVS: „Pri Žilinskej univerzite vyrastá naraz univerzitný vedecký park aj výskumné centrum. Investície za 70 miliónov eur plánujú dokončiť v júni. Vedecký park získa 15 nových špičkových laboratórií, výskumné centrum ešte o 2 viac. Okrem nových priestorov získajú obecné inštitúcie najmodernejšie vybavenie pre aplikovaný výskum."

Dagmar Úradníková, redaktorka RTVS: „Výstavba vedeckého parku aj výskumného centra Žilinskej univerzity postupuje podľa harmonogramu. Hrubé stavby sú prakticky hotové. Riaditeľ univerzitného vedeckého parku Michal Zábovský."

Michal Zábovský, riaditeľ univerzitného vedeckého parku: „Zásadná je práve investícia do špičkových technologických celkov, ktoré podporia výskum v oblasti inteligentnej dopravy, inteligentnej výroby a informačných a komunikačných technológií."

Dagmar Úradníková: „Študenti budú  mať možnosť priamo sa zúčastňovať na výskumných úlohách."

Michal Zábovský: „Pre nich je to výborná šanca vidieť, ako sa robí výskum a veda tak, aby sa výsledky aplikovali v praxi."

Dagmar Úradníková: „Univerzitný vedecký park po dobudovaní ponúkne aj asi 160 nových pracovných miest. Riaditeľ Výskumného centra Žilinskej univerzity Branislav Hadzima."

Branislav Hadzima, riaditeľ Výskumného centra Žilinskej univerzity: „My rozširujeme výskum v oblastiach hodnotenia dopravnej infraštruktúry, materiálov pre dopravu, inteligentných budov a obnoviteľných zdrojov energií."

Dagmar Úradníková: „Aj samotná budova, do ktorej sa majú sťahovať, bude súčasťou výskumu."

Branislav Hadzima: „My budeme môcť poskytnúť priestory pre vývoj nových systémov, ktoré sa potom môžu používať v rámci bežných inteligentných budov."

Dagmar Úradníková: „Po celom Slovensku sa vďaka európskym peniazom realizuje 14 projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier. Ich zameranie bude naozaj rôznorodé. Hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzighová."

Beáta Dupaľová Ksenzighová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Týka sa to vedných oblastí, ako napríklad informačné a komunikačné technológie, nanotechnológie, výskum v oblasti biomedicíny, ale aj v oblasti neurovedy, biotechnológie, alebo aj poľnohospodárskych produktov."

Dagmar Úradníková: „Stáť majú takmer 450 miliónov eur. Sú financované z Európskej únie a posledné majú byť dostavané do konca septembra. Dagmar Úradníková, RTVS

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ