Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií

04. 02. 2015

Mgr. Iveta Molnárová
[iveta.molnarova@cvtisr.sk]

Financial Inclusion, Innovation, and Investment

Financial Inclusion, Innovation, and Investment
Christy ,Ralp D; Bogan, Vicki L–Singapore:  World Scientific Publishing, 2011. 248 s.

Finančné začlenenie, inovácie a investície
Publikácia prináša prezentácie z medzinárodného  rovnomenného sympózia, ktoré sa konalo 20. a 21. apríla 2007 na Cornellovej univerzite (USA). Účastníci sympózia skúmali problémy, súvisiace s finančnými trhmi, inováciami a investovaním.

Methods in Product Design

Methods in Product Design
Kamrani, Ali,K; Azimi, Maryam; Al Ahmari, Abdularahman,M – Boca Raton, FL: CRC Press, 2013. 324 s.

Metódy pri návrhovaní produktov
V súčasnosti prechádzajú spoločnosti  zmenami, ktoré vyžadujú rýchlu aplikáciu nových  metód vo výrobe. V centre týchto zmien je nová generácia zákazníkov. Preto musia spoločnosti vyrábať širokú škálu produktov. Návrhy produktov musia vyhovovať cieľom spotrebiteľov aj výrobcov. Spoločnosti musia vyrábať ľahko zhotoviteľné výrobky, ktoré sú porovnateľné s konkurenciou.

Fundamentals of Patenting and Licensing for Scientists and Engineers

Fundamentals of Patenting and Licensing for Scientists and Engineers
Ma Matthew Y– Singapore, 2009. 265 s.

Základy udeľovania patentov a licencií pre vedcov a inžinierov
Technici a vedci, začlenení do procesu inovácií, musia mať vedomosti o právnych aspektoch, trhu, peňažnom mechanizme a rizíkách v oblasti duševného vlastníctva. Všetky tieto poznatky prináša uvedená publikácia.


 

Private Copying

Private Copying
Karapapa, Stavroula – Abingdon: Rouletge-Taylor&Francis Group, 2012. 217 s.

Súkromné rozmnožovanie
Publikácia ponúka analýzu súkromného rozmnožovania a stanovenie jeho rámca pokiaľ ide o voľný prístup konečného používateľa.

Modern Intellectual Property Law

Modern Intellectual Property Law
Colston, Catherine; Galloway, Jonathan – Abingdon: Rouledge Taylor&Francis Group, 2010. 831 s.

Moderné právo duševného vlastníctva
Moderné právo duševného vlastníctva prináša všetky práva duševného vlastníctva v jednej ucelenej publikácii.

Intellectual Property Overlaps

Intellectual Property Overlaps
Tomkovicz, R. – Abingdon: Rouledge Taylor&Francis Group, 2013. 212 s.

Prieniky práv duševného vlastníctva
Publikácia pripúšťa, že problémy, súvisiace s prienikmi práv duševného vlastníctva, sú univerzálne a presahujú právne hranice. Dozvedáme sa ako možno prienik  práv duševného vlastníctva využiť, ktoré využitie  možno tolerovať, ktorému sa možno brániť, atď.

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií boli zakúpené v rámci projektu NITT SK. Kompletný zoznam publikácií nájdete na stránke NPTT .
Publikácie sú k dispozícii na prezenčné štúdium v študovni špeciálnej literatúry CVTI SR na 4. poschodí.

                 

 

 

 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ