Viac pre výskum a vývoj

05. 02. 2015

Logo televízie TA3(21. 01. 2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 9/17; Lucia Lukošová, Gabriela Marchevská, Alfonz Šuran)

Gabriela Marchevská, moderátorka: „Slovenským podnikateľom a vedcom zrejme svitá na lepšie časy. Naša krajina dostane viac peňazí na výskum a vývoj technológií ako aj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Európska komisia nám totiž schválila operačný program Výskum a inovácie."

Lucia Lukošová, reportérka TA 3: „Cieľom programu je prepojiť poznatky z vedy a výskumu do praxe, v novom programovacom období je pripravených viac ako dve miliardy 200 tisíc eur. Z toho tri štvrtiny sú určené na posilnenie výskumu a inovácie, zvyšná časť pôjde na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov."

Juraj Draxler, minister školstva: „Aktivity na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov sú zamerané na stimulovanie podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov."

Lucia Lukošová: „Primárnym cieľom rezortu hospodárstva je ponúknuť živnostníkom a firmám nové nástroje pre rast a rozvoj."

Pavol Pavlis, minister hospodárstva: „Boli by sme radi, keby takéto projekty boli úspešné nielen doma, ale hlavne aj v zahraničí."

Lucia Lukošová: „Ministri tiež sľubujú efektívnejšie vyhlasovanie výziev a zníženie byrokracie. Doba od dobrého nápadu po samotnú realizáciu by mala byť kratšia."

Vladimír Sirotka, Slovenská asociácia malých podnikov: „Čo sa týka malých a stredných podnikov, tak predpokladáme, že tam sa skôr zapoja do fázy aplikačného výskumu, pretože ten základný výskum trvá niekoľko rokov."

Martin Hošták, Republiková únia zamestnávateľov (telefonát):  „Bola požiadavka z podnikateľskej sféry, aby bol zavedený rovnaký systém zálohových platieb, tak ako je to možné pre štátne rozpočtové príspevkové organizácie."

Lucia Lukošová: „Prioritou Európskej únie je dávať do oblasti výskumu a inovácií čoraz viac peňazí, na Slovensku chce podporiť aj menej rozvinuté regióny."

Christopher Todd, zastúpenie Európskej komisie: „Týmto spôsobom sa dá bojovať proti kríze a zvýšiť konkurencieschopnosť so Spojenými štátmi americkými."

Lucia Lukošová: „O financie z operačného programu sa po prvýkrát môžu uchádzať aj firmy z Bratislavského samosprávneho kraja. Podľa ministra hospodárstva vďaka týmto peniazom môže byť vytvorených 4 tisíc nových pracovných miest."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ