V Banskej Bystrici ocenili mladých vynálezcov

20. 02. 2015

Logo Televíznej stanice STV 1(12. 03. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 14/24; Martina Marettová, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „V Banskej Bystrici ocenili mladých vynálezcov zo stredného Slovenska. Ich technické zlepšenia zaujali firmy doma, aj v zahraničí. Podpora mladých talentov je podľa odborníkov dôležitá najmä preto, že Slovensko v inováciách za vyspelými krajinami stále zaostáva."

Martina Marettová, redaktorka: „Oliver Morócz je študent dizajnu na Technickej univerzite vo Zvolene. Jeho dizajnový návrh poličky Mimóza dnes získal ocenenie Mladý inovátor 2014."

Oliver Morócz, študent dizajnu: „Inšpiroval som sa rastlinkou, ktorá pri dotyku začne sklápať dovnútra svoje listy a zapáčil sa mi tam elegantný pohyb, a chcel som to previesť nejako do toho interiéru ten živý prvok, že by to vyžarovalo pocit niečoho živého."

Martina Marettová: „Najväčším problémom je teraz víťazný návrh zrealizovať."

Oliver Morócz: „Potrebovali by sme ešte nejakých odborníkov, ktorí by pomohli s tou technickou stránkou toho celého."

Martina Marettová: „Opačným príkladom je návrh Radoslava Dubravského, ktorý získal ocenenie za najlepšiu inováciu v technológii."

Radoslav Dubravský, Isolar, s. r. o.: „Je to stroj na izoláciu v podstate cievok pre trakčné motory pre lokomotívy, pre banský priemysel. Vyskúšal som si skoro všetky možné, ktoré sú, a boli hrozné. Raz som si skoro prst usekol v Berlíne na veľtrhu. Prosto zlé, zlé. Pomalé a namáhavé a nedali sa dodržať parametre, ktoré človek chcel. No tak sme postavili taký pohon, ktorý to prosto robí."

Martina Marettová: „O stroj už prejavili záujem aj v zahraničí. Radoslav Dubravský si preto nechal svoj návrh patentovať."

Radoslav Dubravský: „Vymyslieť niečo je úplne jednoduché, hej? Prosto najhoršie je predať a potom poprípade ešte ochrániť to, aby človeka z toho niekto „nevysáčkoval“."

Martina Marettová: „Predseda Slovenskej priemyselnej a obchodnej komory, ktorá mladých vynálezcov oceňovala, kvituje, že vláda tento rok prvý raz motivuje firmy, aby pracovali s inováciami."

Peter Mihók, predseda Slovenskej priemyselnej a obchodnej komory: „A podľa môjho názoru mali by sme ísť ďalej do podstatne širšej miery, lebo ja hovorím stále, najlepšie myšlienky vznikajú v chudobných hlavách, lebo tam je najväčšia motivácia."

Martina Marettová: „Firmy by vraj mali viac spolupracovať s mladými inovátormi. Obohatiť by to mohlo obidve strany."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ