StartupAwards.SK – príležitosť pre centrá transferu technológií

05. 03. 2015

Ing. Katarína Müllerová (mullerova.katarina@savba.sk)
Mgr. Veronika Baňkosová (bankosova.veronika@savba.sk)

Koncom minulého roka sa už po štvrtýkrát udeľovali ceny za najlepšie slovenské start-upové nápady roka v súťaži StartupAwards.SK. Ceny, ktoré so sebou prinášajú šancu presadiť sa so svojím nápadom doma aj v zahraničí, boli odovzdané v piatok 28. novembra 2014 v historickej budove SND. Slovenské start-upy tradične súťažili v štyroch kategóriách: Digital, Art & Design, Science a Society.

Práve kategória Science by mohla byť zaujímavá z pohľadu centier transferu technológií, keďže súťaž je venovaná nielen klasickým start-upom, ale aj projektom pochádzajúcim z oblasti výskumu a vývoja. Za posledné dva roky sa výsledky výskumu z našich vysokých škôl a z prostredia Slovenskej akadémie vied ocitli medzi súťažiacimi, finalistami, ale aj víťazmi súťaže StartupAwards.SK.

Logo Gas Sensor

Minulý rok vyhral kategóriu Science projekt tímu z Elektrotechnického ústavu SAV - bezpaládiový senzor plynov, technológia založená na vodivých polyméroch.

Logo Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline

Tento rok sa stali víťazmi vedci zo Žilinskej univerzity s tepelným akumulátorom, ktorý v lete zbiera energiu, aby ju v zime využil na odovzdávanie tepla rodinnému domu.

Logo BDP

V tohoročnom finále "bojoval" aj spoločný projekt vedcov z Ústavu polymérov SAV a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU - biologicky degradovaľné BIOplasty - ekologický variant bežne dostupných plastov, ktoré sú vyrobené z čisto organických zložiek a neškodia životnému prostrediu ani pri vzniku, ani pri rozklade. Je potrebné spomenúť, že do širšieho okruhu finalistov sa dostal aj projekt CareWave, na ktorom sa čiastočne podieľali aj vedci z Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Táto súťaž poskytuje priestor na prezentáciu nielen pred odbornou porotou, ale aj pred širšou verejnosťou a tým otvára dvere k potenciálnym investorom. Tento rok súťaži venovali pozornosť viaceré významné printové a elektronické médiá a galavečer z odovzdávania cien bol odvysielaný aj v Slovenskej televízii. To tiež svedčí o rastúcej úrovni súťaže, ktorá sa stáva prestížnou v prostredí inovátorov. Účasť v súťaži sa preto ukazuje ako efektívna, najmä v procese komercializácie výsledkov výskumu.

Ďalším dôvodom účasti tímov s vedeckými výstupmi aj v budúcnosti, by mohla byť cenná skúsenosť stretu akademického prostredia s obchodom. Záujmy vedy a priemyslu v oblasti komercializácie nie sú odlišné a pre úspešnú aplikáciu vedeckých poznatkov v praxi je dôležitá efektívna komunikácia medzi týmito dvoma svetmi. Z množstva informácií, ktoré majú tímy k dispozícii, vybrať správne argumenty. Tie, ktoré zaujímajú potenciálnych obchodných partnerov a investorov.

Prezentácia svojho produktu pred inou ako vedeckou obcou prináša neoceniteľnú skúsenosť pre účastníkov súťaže. Prezentácia vybraných faktov hrá v tomto prípade významnú úlohu. Počas štyroch či piatich minút musí súťažiaci zaujať porotu svojím produktom, presvedčiť o jedinečnosti svojej inovácie, ukázať možnosti uplatnenia v praxi, ale predovšetkým nalákať na „super biznis“ Ďalšie štyri minúty sú vyhradené na otázky poroty. Je tak trochu umením dať tie „správne“ odpovede.

Cenné rady a mentoring od skúsených podnikateľov a investorov získané v priebehu súťaže na sústredení tzv. bootcampe, na konci ktorého sa súťaží o postup do finále, môžu start-upisti využiť aj v budúcnosti pri rokovaní s investormi a priemyselnými partnermi.

Skúsenosti, kontakty a spätná väzba od odborníkov nás posúva ďalej smerom k úspešnej komercializácii. Preto dúfame, že aj budúci rok organizácie Slovenskej akadémie vied a slovenské univerzity v spolupráci s centrami transferu technológií prinesú komerčne zaujímavé výsledky výskumu, ktoré zaujmú nielen odbornú porotu a laickú verejnosť, ale aj potenciálnych záujemcov o realizáciu v praxi a investorov.

Kľúčové slová:
podpora transferu technológií , Cena za transfer technológií

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ