Startup Sharks Roadshow 2015

05. 03. 2015

Mgr. Veronika Baňkosová, Mgr. Mária Kováčová, Ing. Katarína Müllerová

Kto chcel zažiť atmosféru Silicon Valley na vlastnej koži a získať cenné informácie priamo od biznis žralokov, zúčastnil sa STARTUP SHARKS ROADSHOW 2015. Podujatie sa konalo 23. februára 2015 v priestoroch Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Roadshow pokračovala 25. februára v Žiline a 27. februára v Košiciach.

Slovak Business Agency pripravila pre účastníkov praktické poradenstvo pre rozbeh startupov, informácie o možnostiach workshopov a seminárov, či individuálne odborné poradenstvo zo strany odborných expertov.

Záujemcom bola na  STARTUP SHARKS ROADSHOW 2015 ponúknutá aj pomoc pri spracovaní štúdie realizovateľnosti podnikateľského zámeru, vytvorení marketingového prieskumu, dokonca pomoc pri dokončení vývoja produktu.

Hlavným ťahákom však boli spíkri zo Silicon Valley, ktorí prezentovali svoje osobné skúsenosti podnikateľom, študentom, ale i všetkým, ktorí sa chceli dozvedieť niečo nové o startupovom prostredí.

Alfredo Coppola (CEO high tech inkubátora v Silicon Valley) účastníkov oboznámil s históriou Silicon Valley, ako funguje Startup v Silicon Valley a aké podmienky musia splniť firmy, ktoré chcú preniknúť na americký trh. Gigi Wang (predsedníčka Standford Venture LAB) poskytla cenné rady ako identifikovať potenciálnych investorov a ako u nich uspieť, akým spôsobom ich produkt zarobí peniaze a akých ľudí si vybrať do pracovného tímu. Ken Singer (riaditeľ Center for Entrepreneurship and Technology na UC Berkeley) zaujal svojou prednáškou ako prezentovať firmu a produkt, aby ste uspeli. Zodpovedal aj kľúčové otázky – čo a koho konkrétne potrebuje podnik, aby profitoval, či – ako a kedy začať podnikať. Chris Burry (CEO technologického akcelerátora v Silicon Valley) a Bill Reichert (riaditeľ Garage Technology Ventures) účastníkom poradili ako preraziť na medzinárodnom trhu, ako získať kapitál v Silicon Valley a ako vyhovieť potenciálnym klientom.

Ak máte vlastný startup alebo inovatívny nápad a potrebujete poradiť, bola možnosť sa zúčastniť osobných konzultácii so spíkrami. Túto možnosť využila aj Kancelária pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva SAV (KTT SAV). Gigi Wang a Chris Burry ponúkli cenné rady týkajúce sa komercializácie konkrétnych produktov. Môžeme potvrdiť, že pre KTT SAV bolo stretnutie s konzultantmi s dlhoročnými skúsenosťami v prenose poznatkov do praxe zaujímavou a prínosnou skúsenosťou. Startup Sharks Roadshow sa tak stáva podujatím, kde môžu študenti nahliadnuť do zákulisia biznisu a transferové centrá stretnúť realizátorov úspešných startupov.

 

 

 

 

Kľúčové slová:
podnikanie, komercializácia, technológia, podpora transferu technológií

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ