Krištáľový Merkúr 2014

04. 03. 2015

 Logo Úradu priemyselného vlastníctva SR a Banskobystrickej regionálnej komory SOPKÚrad priemyselného vlastníctva SR a Banskobystrická regionálna komora SOPK (BBRK SOPK) boli organizátormi 21. ročníka súťaže o cenu za inovácie Krištáľový Merkúr 2014. ÚPV SR mal dosiaľ zastúpenie len v porote súťaže spolu s členmi Predstavenstva BBRK SOPK a zástupcami Technickej univerzity vo Zvolene. 

 Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie ocenení za najlepšie inovatívne riešenia (súťaž je organizovaná pre podnikateľské subjekty a študentov Banskobystrického kraja) sa uskutočnilo 12. marca 2015 v Cikkerovej sieni historickej radnice Banskej Bystrice v rámci verejnej časti zasadnutia Valného zhromaždenia BBRK SOPK.

Organizátori udelili 3 hlavné ceny:

Produktová inovácia vyššieho rádu
ADRIAN GROUP, s. r. o., Banská Bystrica – za nový modelový rad teplovzdušných plynových generátorov

Technologická inovácia
ISOLAR, s. r. o., Lieskovec  – za zariadenie na posuv rovných tyčí a tyčí s ohybmi a výstupkami cez páskovaciu hlavu páskovacieho stroja

Mladý inovátor
Oliver Morocz, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene za poličku „Mimosa“

Predseda ÚPV SR Ľuboš Knoth pri tejto príležitosti vyzdvihol spoluprácu s Banskobystrickou regionálnou komorou SOPK, ktorému inovácie ležia na srdci. Svedčí o tom aj zapojenie štyroch regionálnych komôr SOPK do siete informačno-poradenských miest ÚPV SR pre inovácie – innoinfo, spolupráca pri organizovaní odborných seminárov a propagácii ochrany duševného vlastníctva na webovom sídle SOPK, ako aj v jej časopise Obchod, priemysel, hospodárstvo.  Ďalej o. i. zdôraznil, že ÚPV SR je tu najmä pre podnikateľov – pôvodcov riešení a prihlasovateľov. Vyslovil presvedčenie, že duševné vlastníctvo je jednou z oblastí, ktorá pomôže rozhýbať ekonomiku Slovenska tak, ako aj v iných vyspelých krajinách.

Viac informácií o podujatí nájdete na stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR:
http://www.upv.sk/?aktuality&clanok=kristalovy-merkur-2014-1

IM

Kľúčové slová:
inovácie

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ