Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2014

03. 02. 2015

Logo Inovatívny čin rokaInovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2014

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 2. februára 2015 ôsmy ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2014.

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:

  1. Výrobková inovácia,
  2. Technologická inovácia,
  3. Inovácia služby (netechnologický proces).


Podmienky účasti v súťaži:

Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky.

Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2014.

Súťažiaci by mal preukázať prvé skúsenosti s účinkom inovácie.

Kompletne vyplnenú prihlášku  je potrebné zaslať najneskôr do 10. apríla 2015 na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

Zaslaním prihlášky súťažiaci potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže.

V každej kategórii budú ocenené riešenia, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Získajú finančnú odmenu v hodnote 7 000 €, 5 000 € a 3 000 €.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 19. mája 2015 v rámci 22. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Informácie o minulých ročníkoch súťaže Inovatívny čin roka sú k dispozícii na stránke SIEA v sekcii Inovácie a na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v sekcii Inovácie.

 

Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra

(IM)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ