Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Bulletins of 2015

Špeciál 2015 21. 06. 2016

3/2015 28. 01. 2016

2/2015 13. 08. 2015

1/2015 20. 04. 2015

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Video

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Supporting research in Slovakia / The project is funded by the EU
National infrastructure for supporting technology transfer in Slovakia – NITT SK