Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Bulletiny 2015

Špeciál 2015 21. 06. 2016

3/2015 28. 01. 2016

Skúsenosti, komerčný potenciál výsledkov vedeckovýskumnej práce, podpora inovatívnych technológií a ocenenie tých najlepších. Aj tieto prívlastky by sme mohli dať už v poradí piatemu ročníku medzinárodnej Konferencie NITT SK 2015.  

1086>Celý článok

2/2015 13. 08. 2015

Svetová výstava EXPO 2015 sa takmer po piatich rokoch vracia opäť na európsky kontinent a bude dostupná aj pre slovenských návštevníkov. Hosťujúcim mestom pre rok 2015 sa vybralo Miláno – mesto módy a kultúry, ktoré  bolo dejiskom  EXPA  ešte v roku 1906 s témou Doprava.

975>Celý článok

1/2015 20. 04. 2015

V stredu 21. januára 2015 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste v Bratislave uskutočnila Konferencia k predstaveniu operačného programu Výskum a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ. Organizátormi podujatia boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. Konferencii predchádzala tlačová beseda, na ktorej vystúpili minister školstva Juraj Draxler, minister hospodárstva Pavol Pavlis a zástupca Európskej komisie Christopher Todd.

910>Celý článok

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK