Výsledok | Patent | Licencia

21. 04. 2017
Centrum VTI SR pripravuje seminár pre vedeckých pracovníkov o prenose výsledkov výskumu a vývoja do praxe.Seminár sa uskutoční 17. mája 2017 v Centre VTI SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave.
Témy seminára:
  • Význam a využitie priemyselno-právnej ochrany vo vede a výskume
  • Rešerš ako nástroj na posúdenie novosti výsledkov výskumu a vývoja
  • Služby Centra transferu technológií pri CVTI SR vo vedeckej praxi
Podujatia sa môžete zúčastniť nielen osobne, ale aj virtuálne prostredníctvom sledovania live streamu s možnosťou zapojenia sa do diskusie. Link s vysielaním a e-mailovú adresu pre zaslanie otázok do diskusie Vám zašleme po registrácii.

Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať do 16. 5. 2017, 12.00 hod., registrácia je bezplatná.
Zdroj: NPTT
(JN)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Diskusia pri príležitosti 80. výročia založenia CVTI SR

REGISTRÁCIA OTVORENÁ - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018

8. ročník Ceny Jána Bahýľa

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 49%
Nie - 50%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK