Podpora JIC aj pre slovenské startupy!

26. 07. 2016

Brnenský JIC ponúka aj slovenským startupom trojmesačný medzinárodný akcelerátor pre nové firmy alebo záujemcov o podnikanie s inovatívnymi technologickými nápadmi. Firmy získajú prístup k silným partnerom, financovanie, pracovné priestory, vzdelávanie a mentoring. Prihlášky do 7. 8. 2016.

Viac informácií  

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Pozvánka: Značka a image firmy – ochranná známka v podnikaní

„Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ – súťaž

Videoarchív konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK