Cena za transfer technológií na Slovensku 2017

22. 05. 2017

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2017, v ktorej ocení prácu vedcov zo slovenských univerzít, výskumných ústavov a Slovenskej akadémie vied.

Vedci môžu získať ocenenie v troch kategóriách:

  • Inovácia
  • Inovátor
  • Pracovisko transferu technológií

Nominácie do kategórie „Inovácia“ môžu prostredníctvom svojich centier transferu technológií posielať i samotní vedci, do 30. júla 2017.

Slávnostné vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien sa uskutoční v októbri počas konferencie „Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017“.

Všetky informácie o súťaži CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2017 nájdete
TU.

 Zdroj: NPTT

(JN)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

REGISTRÁCIA OTVORENÁ - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018

8. ročník Ceny Jána Bahýľa

Pozvánka: Vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní - Ako zistiť ich ...

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK