1/2016

Print

Diskusia pri príležitosti 80. výročia založenia CVTI SR

REGISTRÁCIA OTVORENÁ - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018

8. ročník Ceny Jána Bahýľa

Video

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 49%
Nie - 50%

Supporting research in Slovakia / The project is funded by the EU
National infrastructure for supporting technology transfer in Slovakia – NITT SK