1/2016

Aktuality

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016 09.Sep 2016

Šiesty ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, 6. – 7. 10. 2016 v Centre VTI SR, registrácia do 30. 9. 2016

Nová výzva na podporu inovácií a technologického transferu 04.Aug 2016

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie podporí sumou 175 miliónov eur rozvoj inovačného potenciálu slovenských podnikov. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

Podpora JIC aj pre slovenské startupy! 26.Jul 2016

Ponuka trojmesačného medzinárodného akcelerátora pre nové firmy, prihlášky do 7. 8. 2016

Výzva v rámci Startup Pool otvorená! 25.Jul 2016

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia iniciatívy Startup Sharks

Národný informačný deň – High Time for Beam Time 01.Jun 2016

Národný informačný deň projektu High Time for Beam Time sa bude konať dňa 8. júna 2016 od 8.45 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Organizátorom podujatia sú Foundation of Innovative Initiatives a CVTI SR.

Seminár v CVTI SR: Výsledok | Patent | Licencia 27.May 2016

Seminár pre vedeckých pracovníkov sa uskutoční dňa 7. 6. 2016 od 8.15 hod.v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, Patrónka, Bratislava.

Inovatívny čin roka 2015 15.Apr 2016

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo deviaty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2015“.
Podávanie prihlášok je predĺžené do 22. apríla 2016 (pôvodne do 8. 4. 2016).

Bezplatný informačný seminár k výzve OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-01 08.Apr 2016

Seminár sa bude konať 12. 4. 2016 v Hoteli Echo v Bratislave

Súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku na rok 2016 04.Apr 2016

Vyhlasovateľom súťaže je Centrum vedecko-technických informácií SR . Súťaž sa uskutoční od 23. 3. do 30. 6. 2016.

Dajte šancu svojmu projektu uspieť v súťaži EEPA 16.Mar 2016

Slovak Business Agency ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania – European Enteprise Promotion Award (EEPA) spúšťa nový ročník súťaže. Termín na zaslanie projektov do národného kola je 1. jún 2016.

Všetky aktuality

Tlač

konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016

Startup centrum TUKE - súťaž pre startupy

NOVÁ Smernica o úlohách a činnostiach Centra transferu technológií v procese transferu ...

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK